• 01 256 25 25
  • 040 885 567
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Pon - Pet 8:00 - 16:00

Obvestilo o zbiranju odpadnih FFS in embalaže v 2018

Ljubljana, 21.09.2018

Združenje proizvajalcev, distributerjev in zastopnikov
fitofarmacevtskih sredstev (GIZ fitofarmacije)
Kržičeva 3, 1000 Ljubljana
tel: 01-2562525
fax: 01-256-25-27
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

in

SLOPAK, družba za ravnanje z odpadno embalažo d.o.o.,
Vodovodna cesta 100
1000 Ljubljana
telefon: 01 5600 250
faks: 01 5600 270
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Zadeva: Obvestilo o zbiranju odpadne embalaže FFS in odpadnih FFS


Spoštovani,

kot vsa leta doslej, bomo tudi letos v oktobru in novembru zbirali očiščeno odpadno embalažo in odpadna FFS in sicer:

Očiščena odpadna embalaža FFS
Odpadna embalaža FFS mora biti očiščena v skladu z navodili na etiketi.

Prosimo, da do 13.10.2018 prijavite okvirne količine očiščene odpadne embalaže  in lokacije prevzema na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in v vednost:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Za pravočasno  prijavljene količine  prazne in očiščene embalaže bo stroške prevoza do zbirnega mesta družbe SLOPAK plačalo GIZ fitofarmacije.

Za neprijavljene odvoze izven rednega odvoza (oktober/november) krijete stroške sami. S  podjetjem SLOPAK se lahko sami dogovorite glede cene in časa  prevzema, odpadno embalažo pa lahko tudi sami dostavite na vam najbližji zbirni center SLOPAKa, kjer jo lahko brezplačno oddate.

Izven zbiralne akcije bomo brezplačno odpeljali  odpadno embalažo FFS le od tistih, ki bodo imeli polne 5m3 zabojnike.

S podjetjem SLOPAK se lahko trgovci  in večji uporabniki FFS dogovorite o najemu zabojnika kakor tudi  odvozu zbrane odpadne embalažo na eno izmed zbirnih centrov Slopaka izven zbiralne akcije. Podrobnejše informacije so na spletni strani SLOPAKa:
http://www.slopak.si//zbirni_centri_in_reciklaza/zbirni_centri_za_podjetja

Okvirna cena prevoza izven zbiralne akcije znaša 50 € za 1 m3 zabojnik.

Ob tem vas bi ponovno opozorili na obveznost, ki izhajajo iz Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Ta določa, da so trgovci dolžni brezplačno sprejeti odpadno embalaže, ki ni komunalni odpadek (to je embalažo od poklicnih uporabnikov FFS kot npr. od kmetov), kadar jo uporabnik želi vrniti. Prav tako uredba določa, da so trgovci dolžni poskrbeti za odvoz zbrane nekomunalne odpadne embalaže na zbirni center družbe za ravnanje z odpadno embalažo. Kot prispevek k trajnostnemu varstvu rastlin pa stroške odvoza odpadne embalaže v okviru redne letne akcije prevzamejo člani GIZa fitofarmacije.

Komunalne odpadne embalaže (to je od vrtičkarjev) trgovine niso dolžne sprejeti. Vrtičkarji jo lahko oddajo na zbirne centre za občane. Glej spletno stran SLOPAK:
http://www.slopak.si/zbirni_centri_in_reciklaza/zbirni_centri_za_obcane

Odpadna FFS bomo prav tako kot embalažo zbirali v mesecu oktobru in novembru.
Prosimo, da podjetje SLOPAK do 13. 10. 2018 obvestite o okvirni količini in lokaciji prevzema na elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odvoz odpadnih FFS je brezplačen.

Za odvoz večjih količin (to je količin nad 100 kg) odpadnih FFS izven zbiralne akcije v oktobru/novembru nas prosim obvestite, da bomo poskušali urediti odvoz v najkrajšem možnem času.

Opozorila:
Zbirali bomo le ostanke FFS od članov GIZa fitofarmacije in podjetja Hmezad exim d.d.
Ne zbiramo odpadnih biocidov,  odpadnih mineralnih gnojil (v trdi ali tekoči obliki),  rastlinskih dodatkov, vreč semen, drugih odpadnih kemikalij….

Vse količine večje od 100 kg bomo pred prevzemom pregledali in zavrnili vse odpadke, ki niso  odpadna FFS članov GIZa fitofarmacije.

Člani GIZa fitofarmacije so:

Bayer d.o.o, BASF d.o.o.,Syngenta d.o.o.,Albaugh d.d.(prej Pinus d.d), Cinkarna d.d.,Metrob d.o.o.,Karsia d.o.o., Agroruše d.o.o.,Unichem d.o.o.,Bioteh d.o.o.,  Agroavant d.o.o., Piccount d.o.o., Velox d.o.o., DOW Chemical, Belchim d.o.o, Arysta d.o.o.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslednjih številkah:

SLOPAK - g. Damjan Cigale:
tel: 01 5600 260
Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GIZ fitofarmacije: Renata Fras Peterlin
Tel: 01 2562525
Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Lep pozdrav!
GIZ fitofarmacije                                                         SLOPAK d.o.o.


© 2019 Fitofarmacija. Vse pravice pridržane.