Sobota, 24 Februar 2018
   
Velikost pisave

Iskanje

Ravnanje z odpadki

Navodila za ravnanje z odpadno embalažo in odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)

V GIZ fitofarmacije je včlanjeno 14 pravnih oseb  in sicer: Bayer d.o.o., Syngenta d.o.o., Karsia Dutovlje d.o.o., BASF d.o.o., Dow AgroSciences, Cinkarna d.d., Metrob d.o.o., Albaugh TKI d.d., Crompton Europe B.V., Unichem d.o.o.  Bioteh d.o.o.,in  Agroavant d.o.o.,Picount d.o.o.,  Belchim d.o.o.

Članstvo GIZ  pokriva 98% vseh udeležencev na fitofarmacevtskem trgu.

Za kaj se zavzemamo:

sodobno in moderno kmetijsko tehnologijo, ki temelji  na trajnostnem razvoju ob  varovanju zdravja ljudi in okolja. Ob tem se zavzemamo za uvajanje takšne zakonodaje in politike, ki temelji na znanstvenih temeljih. Podpiramo inovacije, delujemo na predvidljiv in skladen način in s tem omogočamo svojim članom pogoje za uspešno delo, varovanje intelektualne lastnine in nadomestilo  za uvajanje novih tehnologij in  praks. Prizadevamo si za  varno zaščito rastlin pred škodljivim organizmi – z željo, da bi ugodili potrebam ljudi sedaj in v prihodnje.

ODPADNA EMBALAŽA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Odpadna embalaža FFS ni nevaren odpadek!

Trikrat izprana embalaža plastenk in popolnoma izpraznjena embalaža FFS, ki je v suhem stanju – ni nevaren odpadek.

Trikrat izprano oz. popolnoma izpraznjeno embalažo FFS v suhem stanju uporabniki FFS prinesejo na zbirno mesto v vreči, na katero namestijo svoje podatke. Ti podatki služijo identifikaciji prinesitelja takrat, kadar je embalaža neustrezno pripravljena (umazana). V tem primeru ga zbiralec  pozove in opozori na pravilno ravnanje.

Člani GIZ fitofarmacije se zavzemamo , da  se za zbrano embalažo FFS – ne glede na to, da je dobro izprana oz. dobro izpraznjena in kot taka velja za nenevaren odpadek-  zagotovi sledljivost. Njeni reciklirani produkti ne smejo biti  namenjeni proizvodom, ki bodo sestavni del ali bodo v stiku s hrano, pijačami, zdravili, veterinarskimi pripravki,  oblačili, pohištvom, igračami in izdelki za hobije.

Vsi člani GIZ fitofarmacije imajo sklenjeno pogodbo o ravnanju z odpadno embalažo z družbo Slopak d.o.o.

Odpadno embalažo FFS bomo tudi v letošnjem letu zbirali pri distributerjih(trgovcih) po koncu uporabe FFS - v mesecu oktobru in novembru. S podjetjem SLOPAK se distributerji – maloprodaja – in večji uporabniki lahko dogovorijo o najemu zabojnika ali pa o  dostavi zbrane odpadne embalažo na eno izmed zbirnih centrov Slopaka.

Za odvoz v ostalih  mesecih je potrebno predhodno  soglasje GIZa fitofarmacije.

Distributerji so dolžni   skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo   sprejeti odpadno embalaže le od poklicnih uporabnikov FFS. Vrtičkarji pa lahko svojo odpadno embalažo oddajo v zbirnih centrih javnih služb za ravnanje z odpadki.

Glej spletno stran SLOPAK: http://www.slopak.si/zbirni_centri_in_reciklaza/zbirni_centri_za_obcane

ODPADNA FFS – ZBIRANJE ODPADNIH FFS OD UPORABNIKOV FFS

Ravnanje z odpadnimi FFS določa Uredba o ravnanju z odpadnimi FFS, ki vsebujejo nevarne snovi(Ur. List RS 119/2006). Skladno s to uredbo so člani GIZ fitofarmacije, ki združuje 98% vseh proizvajalcev, uvoznikov in pridobiteljev FFS pripravili skupni Načrt ravnanja z odpadnimi FFS in pooblastili družbo SLOPAK za izvajanje tega načrta. Po  tem Načrtu  prevzema (zbira) odpadne FFS    EKOL d.o.o., Eko Les plus d.o.o. in Kemis d.o.o., za odstranjevanje pa je zadolžen Albough TKI d.d, Rače.

Zbiranje odpadnih FFS in ODVOZ  po potekalo v mesecu oktobru in novembru. Izven tega roka je možen odvoz izjemoma le po predhodni najavi in s soglasjem nosilca načrta in GIZa fitofarmacije, ki je plačnik Načrta.

Vse količine večje od 100 kg bodo pred prevzemom pregledane in kadar bodo vsebovale odpadke, ki niso del Načrta – zavrnjene.

Načrt zbiranja odpadnih FFS je namenjen le ostankom FFS od članov GIZa fitofarmacije in od partnerjev Načrta. Načrt ne pokriva zbiranje biocidov, ki so ravno tako pesticidi kot FFS. Prav tako načrt ne pokriva zbiranja odpadnih gnojil – v trdi ali tekoči obliki – in rastlinskih dodatkov. Načrt tudi ne pokriva vreč od semen in gnojil. Torej načrt ravnanja z odpadnimi FFS, ki ga plačujejo člani GIZa fitofarmacije

ne vključuje:

1. fitofarmacevtskih ostankov distributerjev, ki niso člani GIZa oz. niso vključeni v Načrt

Kako to prepoznamo ?
Na embalaži je navedeno ime proizvajalca. Načrt zbiranja ostankov FFS članov GIZa fitofarmacije vključujejo FFS naslednjih proizvajalcev/distributerjev:

Bayer d.o.o
BASF d.o.o.
Syngenta d.o.o.
Pinus d.d.
Cinkarna d.d.
Metrob d.o.o.
Karsia d.o.o.
Agroruše d.o.o.
Unichem d.o.o.
Bioteh d.o.o.
Agrosaat d.o.o./Chemtura
Agroavant d.o.o.
Piccount d.o.o.
FFS iz vzporednega trgovanja Mercator d.d.

2. slabo izprane embalaže FFS
takšno embalažo je potrebno zavrniti in prinesitelja pozvati, da jo pripravi skladno z navodilom na embalaži.

3. biocidov
Kako ločimo biocide od FFS?

Fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi,  se uporabljajo izključno na rastlinah ali za rastline  in so v glavnem : herbicidi, fungicidi, insekticidi, akaricidi, limacidi– izjemoma pa še dodatki kot so močila – vendar ta običajno niso nevarna... Na zunanji embalaži je naveden namen uporabe npr: fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni... ali pa insekticid za zatiranje uši v vinogradništvu...Na etiketi je nameščen znak za nevarnost.

Biocidi, ki so podobni FFS,  so v glavnem insekticidi ali pa rodenticidi (za zatiranje glodavcev). Na njihovi embalaži je običajno navedeno, da se uporabljajo za zatiranje muh, komarjev, mravelj... Z razliko od FFS se ne uporabljajo na rastlinah, temveč v gospodinjstvu ali v javni higieni.

4. gnojil in ostalih kemikalij
Prepoznamo jih po navedbi na embalaži.

5. vreče semen
Vreče, v katerih so bilo seme, tretirano ne spadajo med odpadna FFS!

Člani GIZ fitofarmacije priporočajo, da se ostanki FFS prinesejo na zbirno mesto zavita v folijo ali v plastični vrečki v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta.

Za vse dodatne informacije se obrnite prosim na:

SLOPAK d.o.o.
Damjan Cigale ali Marjan Rogelj

ali na:
GIZ fitofarmacije
Renata Fras Peterlin
tel: 01 2562525
email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.