Sobota, 24 Februar 2018
   
Velikost pisave

Iskanje

Pozor čebele!

pozor_cebele-2

Uporabniki fitofarmacevtskih sredstev upoštevajmo sledeče:

ŠKROPLJENJE ali PRŠENJE rastlin s fitofarmacevtskimi pripravki
 • v času cvetenja praviloma ne tretiramo s fitofarmacevtskimi pripravki (FFS)
 • če je ob cvetenju nujno potrebno zatirati bolezni ali škodljivce, opravimo
 • škropljenje takrat, ko čebele niso na paši in to s pripravki, ki niso nevarni za čebele
 • pred uporabo čebelam nevarnih FFS odstranimo cvetočo podrast
 • preprečimo zanašanje FFS na sosednje parcele
 • ne škropimo v vročini nad 25 °C
 • dosledno upoštevajmo navodila za uporabo FFS
 • vzpostavimo vzajemno sodelovanje s čebelarji
SETEV KORUZE tretirane z insekticidi
 • dodelano seme, ki je že tretirano z insekticidi, se ne sme ponovno tretirati z istimi ali dodatnimi FFS.
 • pred setvijo tretiranega semena je treba natančno prebrati opozorila in obvestila na etiketi o osebni zaščiti, varovanju okolja in živali ter jih pri setvi dosledno upoštevati.
 • setev tretiranega semena koruze s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami se sme izvajati le, če so opremljene z napravo, ki zmanjša odnašanje prašnih delcev v toku izstopajočega zraka v okolico. Naprava usmerja tok zraka čim bližje k tlom.
 • pri polnjenju nasipnice sejalnice se iz vreče ne sme stresti prahu, ki je odpadel s tretiranega semena.
 • setev izvesti v skladu z dobro kmetijsko prakso na način, ki preprečuje morebitno zanašanje FFS s semena na sosednje parcele ob upoštevanju hitrosti in smeri vetra.
 • ne sejmo v zelo suhem in vetrovnem vremenu; počakajmo, da se veter umiri.
 • če je v času setve na sosednjih parcelah katera koli rastlina, ki jo obiskujejo čebele, moramo biti še bolj pozorni in dosledno izvajati vse ukrepe, ki preprečijo odnašanje prahu.
 • izpraznjene vreče in odpadli prah v vrečah je treba odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.